DŨNG CẢM LÀ SÁNG TẠO

Cuộc sống mang đến cho Đầu bếp André Chiang vô số khả năng. Dù chưa bao giờ là dễ dàng nhưng anh đã biến tất cả ước mơ của mình thành hiện thực với sự sáng tạo và lòng dũng cảm không mệt mỏi của mình.

Các số khác